شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدرضا یوسفی‌پور


نام شهید : محمدرضا یوسفی‌پور
نام پدر : هوشنگ
تاریخ تولد : 1344/12/20
محل تولد : بالامحله چوکام
یگان خدمت : لشکر 88 زرهی زاهدان
تاریخ شهادت : 1365/02/18
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن) خواچکین


جستجوی شهید