شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدرضا نیک شیجانی


نام شهید : محمدرضا نیک شیجانی
نام پدر : حسین
تاریخ تولد : 1340/12/27
محل تولد : میان‌محله شیجان
یگان خدمت : لشکر 84 خرم‌آباد
تاریخ شهادت : 1361/01/02
محل شهادت : گرخه
گلزار شهید : اتاق شهدای مسجد جامع خمام


جستجوی شهید