شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدرضا نوروزپور فتاتویی


نام شهید : محمدرضا نوروزپور فتاتویی
نام پدر : حاجی‌گل
تاریخ تولد : 1345
محل تولد : فتاتو
یگان خدمت : 82 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1366/09/02
محل شهادت : پاسگاه زید
گلزار شهید : مسجد فتاتو


جستجوی شهید