شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدحسین کاظمی‌پور خمامی


نام شهید : محمدحسین کاظمی‌پور خمامی
نام پدر : محمدکاظم
تاریخ تولد : 1347/12/29
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1366/11/08
محل شهادت : پنج‌انگیز اندیمشک
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید