شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدجواد فرجود چوکامی


نام شهید : محمدجواد فرجود چوکامی
نام پدر : محمدعلی
تاریخ تولد : 1344/06/01
محل تولد : جیرسر چوکام
یگان خدمت : 84 خرم آباد
تاریخ شهادت : 1362/06/09
محل شهادت : پیرانشهر
گلزار شهید : مسجد صاحب‌الزمان (عج) جیرسر چوکام


جستجوی شهید