شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید محمدتقی(غلام) بخشی گورابی


نام شهید : محمدتقی(غلام) بخشی گورابی
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1345/11/01
محل تولد : چاپارخانه
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1365/10/24
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : کاچای چاپارخانه


جستجوی شهید