شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید مجید لطفی شیجانی


نام شهید : مجید لطفی شیجانی
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد : 1342/02/01
محل تولد : شیجان
یگان خدمت : تیپ 37 زرهی شیراز
تاریخ شهادت : 1365/04/28
محل شهادت : باختران(کرمانشاه) صالح‌آباد
گلزار شهید : مسجد جامع شیجان


جستجوی شهید