شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید قربانعلی یوسفی‌پور اشکیکی


نام شهید : قربانعلی یوسفی‌پور اشکیکی
نام پدر : رمضانعلی
تاریخ تولد : 1343/08/03
محل تولد : اشکیک
یگان خدمت : 92 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1364/06/19
محل شهادت : کوشک
گلزار شهید : خشت مسجد اشکیک


جستجوی شهید