شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید قربانعلی فرید خمامی


نام شهید : قربانعلی فرید خمامی
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1344/03/05
محل تولد : فشتکه‌اول
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1365/02/31
محل شهادت : مهران قلاویزان
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید