شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید قاسم آذر سروش


نام شهید : قاسم آذر سروش
نام پدر : حسن‌گل
تاریخ تولد : 1341
محل تولد : فتاتو
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1361/06/10
محل شهادت : اهواز
گلزار شهید : مسجد آقا سیدمیرمحمد فشتکه اول


جستجوی شهید