شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید غلامرضا صداقت‌منش


نام شهید : غلامرضا صداقت‌منش
نام پدر : غلامعلی
تاریخ تولد : 1339/02/02
محل تولد : خواچکین
یگان خدمت : لشکر 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1361/01/02
محل شهادت : هفت تپه شوش
گلزار شهید : مسجد جندالله خواچکین


جستجوی شهید