شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید غلامرضا دهقانی گورابی


نام شهید : غلامرضا دهقانی گورابی
نام پدر : حسین
تاریخ تولد : 1345/11/01
محل تولد : گورابجیر صحرا
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1366/05/10
محل شهادت : میمک
گلزار شهید : مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید