شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید غلامحسین خیرخواه


نام شهید : غلامحسین خیرخواه
نام پدر : غلامرضا
تاریخ تولد : 1347/03/02
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 33 نیروهای مخصوص
تاریخ شهادت : 1367/05/01
محل شهادت : سردشت
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید