شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید علی محمدنوعی


نام شهید : علی محمدنوعی
نام پدر : رمضان
تاریخ تولد : 1344
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1365/06/15
محل شهادت : فاو
گلزار شهید : مسجد آقا سیدعلی للـه‌کا


جستجوی شهید