شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید علی قاسم‌زاده


نام شهید : علی قاسم‌زاده
نام پدر : حسین
تاریخ تولد : 1334/03/01
محل تولد : فتاتو
یگان خدمت : 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1367/05/02
محل شهادت : صالح آباد غرب
گلزار شهید : مسجد فتاتو


جستجوی شهید