شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید علیرضا نامور


نام شهید : علیرضا نامور
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1339/11/03
محل تولد : للـه‌کا
یگان خدمت : ارتش
تاریخ شهادت : 1367/04/22
محل شهادت : فکه
گلزار شهید : مسجد امام حسین (ع) للـه‌کا


جستجوی شهید