شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید علیرضا نائمی گورابی


نام شهید : علیرضا نائمی گورابی
نام پدر : محمدرضا
تاریخ تولد : 1347/09/07
محل تولد : گورابجیر صحرا
یگان خدمت : 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1367/03/29
محل شهادت : مهران
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید