شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید طاهر فیروزی


نام شهید : طاهر فیروزی
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1341/01/04
محل تولد : توکسر شیجان
یگان خدمت : 77 پیروز خراسان
تاریخ شهادت : 1361/01/06
محل شهادت : شوش
گلزار شهید : مسجد جامع علی اکبری راسته‌کنار شیجان


جستجوی شهید