شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید صادق صحفی


نام شهید : صادق صحفی
نام پدر : عباس
تاریخ تولد : 1343/01/01
محل تولد : برمچه
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1365/11/01
محل شهادت : نفت شهر
گلزار شهید : مسجد آقا دو برادران برمچه


جستجوی شهید