شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید شعبانعلی امین‌پور


نام شهید : شعبانعلی امین‌پور
نام پدر : علی
تاریخ تولد : 1340
محل تولد : فرشکی چوکام
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1359/10/16
محل شهادت : سوسنگرد
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد صاحب الزمان (عج) فرشکی


جستجوی شهید