شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیروس یوسفی‌پور اشکیکی


نام شهید : سیروس یوسفی‌پور اشکیکی
نام پدر : محمدیوسف
تاریخ تولد : 1340/12/12
محل تولد : اشکیک
یگان خدمت : 21 حمزه سیدالشهداء تهران
تاریخ شهادت : 1362/09/16
محل شهادت : زبیدات
گلزار شهید : خشت مسجد اشکیک


جستجوی شهید