شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدموسی آراسته


نام شهید : سیدموسی آراسته
نام پدر : سیدباقر
تاریخ تولد : 1346/06/01
محل تولد : بلسکله چوکام
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1366/12/29
محل شهادت : سرپل ذهاب
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید