شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدمهدی شریفی


نام شهید : سیدمهدی شریفی
نام پدر : سیدمحمد
تاریخ تولد : 1346/02/05
محل تولد : جیرسر باقرخاله
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1366/06/26
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد بیج


جستجوی شهید