شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدمرتضی میری جفرودی


نام شهید : سیدمرتضی میری جفرودی
نام پدر : مظفر
تاریخ تولد : 1344/12/26
محل تولد : جفرود بالا
یگان خدمت : ارتش
تاریخ شهادت : 1367/05/15
محل شهادت : سومار
گلزار شهید : مسجد جفرود بالا


جستجوی شهید