شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدمحمود بهبودی


نام شهید : سیدمحمود بهبودی
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : 1345/06/01
محل تولد : کته‌سر
یگان خدمت : 92 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1366/09/19
محل شهادت : کوشک
گلزار شهید : مسجد آقا سیداسماعیل کته‌سر


جستجوی شهید