شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدفاضل میرحسینی


نام شهید : سیدفاضل میرحسینی
نام پدر : سیدمحمد
تاریخ تولد : 1344/03/01
محل تولد : تیسیه
یگان خدمت : تیپ 44 سراب
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : شرهانی
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد جامع آقا سید قاسم (ع) تیسیه


جستجوی شهید