شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سیدعلی عبدالهی


نام شهید : سیدعلی عبدالهی
نام پدر : سیدمهدی
تاریخ تولد : 1338/01/01
محل تولد : میان‌محله شیجان
یگان خدمت : تیپ 84 خرم‌آباد
تاریخ شهادت : 1361/08/11
محل شهادت : عین خوش
گلزار شهید : مسجد میان‌محله شیجان


جستجوی شهید