شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید سعید قلی‌زاده


نام شهید : سعید قلی‌زاده
نام پدر : محمدقاسم
تاریخ تولد : 1347/07/15
محل تولد : اشکیک
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : فکه
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد اشکیک


جستجوی شهید