شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید رمضانعلی حیدری دافچاهی


نام شهید : رمضانعلی حیدری دافچاهی
نام پدر : غلامحسین
تاریخ تولد : 1345/05/02
محل تولد : دافچاه
یگان خدمت : لشکر 21 حمزه سیدالشهداء تهران
تاریخ شهادت : 1365/06/18
محل شهادت : موسیان
گلزار شهید : مسجد سیدابوجعفر پایین محله دافچاه


جستجوی شهید