شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید رضا سیار کلاچاهی


نام شهید : رضا سیار کلاچاهی
نام پدر : نصرت
تاریخ تولد : 1347/03/02
محل تولد : گورابجیر صحرا
یگان خدمت : لشکر 44 گرگان
تاریخ شهادت : 1366/05/13
محل شهادت : میمک
گلزار شهید : مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید