شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید رضا رحمانی


نام شهید : رضا رحمانی
نام پدر : حسن
تاریخ تولد : 1348/05/07
محل تولد : بلسکله چوکام
یگان خدمت : 92 زرهی اهواز
تاریخ شهادت : 1365/11/12
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید