شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید رضا بصارتی


نام شهید : رضا بصارتی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1338/09/07
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : لشکر 21حمزه سیدالشهدا تهران
تاریخ شهادت : 1359/07/27
محل شهادت : دهلران
گلزار شهید : مسجد جامع چوکام


جستجوی شهید