شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید داوود حیدری


نام شهید : داوود حیدری
نام پدر : علی اکبر
تاریخ تولد : 1346/04/01
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : لشکر 92 زرهی
تاریخ شهادت : 1367/04/04
محل شهادت : طلائیه
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید