شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید خسرو نبی‌پور


نام شهید : خسرو نبی‌پور
نام پدر : نصرت
تاریخ تولد : 1345/12/01
محل تولد : خمام
یگان خدمت : لشکر 16 زرهی قزوین
تاریخ شهادت : 1365/02/13
محل شهادت : فکه
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید