شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حمید باقری چوکامی


نام شهید : حمید باقری چوکامی
نام پدر : علی‌اکبر
تاریخ تولد : 1337/09/18
محل تولد : چوکام
یگان خدمت : بسیج سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1367/03/23
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهید : مسجد فاطمیه(باباحسن)


جستجوی شهید