شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حمیدرضا صنعتی


نام شهید : حمیدرضا صنعتی
نام پدر : غلامحسین
تاریخ تولد : 1343/01/01
محل تولد : پایین محله دافچاه
یگان خدمت : سپاه پاسداران تیپ ویژه شهدا مشهد
تاریخ شهادت : 1365/02/28
محل شهادت : حاجی عمران
گلزار شهید : مسجد سیدابوجعفر پایین محله دافچاه


جستجوی شهید