شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حسین دروگر


نام شهید : حسین دروگر
نام پدر : حسن
تاریخ تولد : 1347/05/01
محل تولد : خواچکین
یگان خدمت : نیروی هوایی تهران
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : منطقه عملیاتی مرصاد
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد جندالله خواچکین


جستجوی شهید