شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حسینعلی شریفی


نام شهید : حسینعلی شریفی
نام پدر : غلامرضا
تاریخ تولد : 1334/07/01
محل تولد : سامان سر چوکام
یگان خدمت : بسیج سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1362/12/05
محل شهادت : دهلران
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد فاطمیه(باباحسن) خواچکین


جستجوی شهید