شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حسن سهرابی کلاچاهی


نام شهید : حسن سهرابی کلاچاهی
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1348/05/02
محل تولد : کلاچاه دوم
یگان خدمت : 77 خراسان
تاریخ شهادت : 1365/04/22
محل شهادت : فکه
گلزار شهید : مسجد امیرالمومنین (ع) مشکاپشت


جستجوی شهید