شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید حجت حیدرزاده تنبلی


نام شهید : حجت حیدرزاده تنبلی
نام پدر : رجب
تاریخ تولد : 1345/06/01
محل تولد : اسلام محله
یگان خدمت : لشکر 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1365/08/03
محل شهادت : شرهانی
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید