شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید جمشید نیکنام کویشاهی


نام شهید : جمشید نیکنام کویشاهی
نام پدر : حسین
تاریخ تولد : 1340/02/05
محل تولد : کویشا
یگان خدمت : لشکر 64 ارومیه
تاریخ شهادت : 1366/11/04
محل شهادت : حاج عمران
گلزار شهید : مسجد و بقعه حاجی نارنجان کویشا


جستجوی شهید