شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید جمشید عاشوری دافچاهی


نام شهید : جمشید عاشوری دافچاهی
نام پدر : محرمعلی
تاریخ تولد : 1342/01/01
محل تولد : دافچاه
یگان خدمت : 21 حمزه تهران
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : نهر عنبر
گلزار شهید : جاویدالاثر مسجد سیدابوجعفر پایین محله دافچاه


جستجوی شهید