شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید جمشید اخوان حسن‌آبادی


نام شهید : جمشید اخوان حسن‌آبادی
نام پدر : نظرعلی
تاریخ تولد : 1319/11/01
محل تولد : برمچه پایین
یگان خدمت : نیروی هوایی
تاریخ شهادت : 1361/02/26
محل شهادت : خرمشهر
گلزار شهید : بندر انزلی


جستجوی شهید