شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید بهمن هوشیار


نام شهید : بهمن هوشیار
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : 1344/02/03
محل تولد : شیجان
یگان خدمت : 21 حمزه سیدالشهداء تهران
تاریخ شهادت : 1367/02/30
محل شهادت : نهر عنبر
گلزار شهید : مسجد جامع شیجان


جستجوی شهید