شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید بهمن عاشوری گورابی


نام شهید : بهمن عاشوری گورابی
نام پدر : محمدتقی
تاریخ تولد : 1345/11/06
محل تولد : تهران
یگان خدمت : لشکر 64 ارومیه
تاریخ شهادت : 1367/05/02
محل شهادت : تپه سعودی - غرب حاجی عمران
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید