شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید بهروز قاسمی


نام شهید : بهروز قاسمی
نام پدر : تقی
تاریخ تولد : 1347/02/22
محل تولد : خمام
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1365/06/10
محل شهادت : حاجی عمران
گلزار شهید : مسجد جامع خمام


جستجوی شهید