شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید ایرج(سجاد) باقری تارمسری


نام شهید : ایرج(سجاد) باقری تارمسری
نام پدر : یوسف
تاریخ تولد : 1346/03/26
محل تولد : میات‌محله شیجان
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1365/02/31
محل شهادت : سروآباد مریوان
گلزار شهید : تازه‌آباد رشت


جستجوی شهید