شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید امیر آسوده


نام شهید : امیر آسوده
نام پدر : حسین
تاریخ تولد : 1347/11/06
محل تولد : گورابجیر صحرا
یگان خدمت : ژاندارمری خوزستان
تاریخ شهادت : 1367/04/21
محل شهادت : زبیدات
گلزار شهید : مسجد گورابجیر صحرا


جستجوی شهید