شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید اسماعیل پاکزاد شیجانی


نام شهید : اسماعیل پاکزاد شیجانی
نام پدر : یوسف
تاریخ تولد : 1343
محل تولد : جورکاسر املش
یگان خدمت : سپاه پاسداران
تاریخ شهادت : 1365/07/01
محل شهادت : سنندج
گلزار شهید : املش


جستجوی شهید