شهدای خمام

شهدای خمام

شهدا مثل آیه‌های قرآن مقدسند امام خامنه‌ای

تقدس آیه‌های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز ...
شهید 1 7 2

شهید اسماعیل ضمیرایی


نام شهید : اسماعیل ضمیرایی
نام پدر : یوسف
تاریخ تولد : 1342/06/02
محل تولد : جیرسر چوکام
یگان خدمت : بسیج سپاه پاسداذان
تاریخ شهادت : 1365/12/21
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهید : مسجد صاحب‌الزمان جیرسر چوکام


جستجوی شهید